Průzkumy

 

Certifikát:
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
Certificate:
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
Certifikát:
ISO 14001:2004 ISO 14001:2004
Certificate:
ISO 14001:2004 ISO 14001:2004
  


Projektová, inženýrská a konzultační činnost v dopravě ...

Společnost CZECH Consult, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 – v letošním roce slavíme 20 let od založení společnosti - 20 let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.


Naše aktivity pokrývají celé území republiky v širokém spektru odborných činností. 
Dopravní průzkumy automobilové dopravy na hranicích Hlavního města Prahy

V průběhu měsíce září a počátkem října zajišťujeme rozsáhlé profilové a anketní dopravní průzkumy automobilové dopravy na hranicích hlavního města Prahy. Tento průzkum je mimořádně metodicky a organizačně náročný a vyžaduje vysoké personální nároky kvalitní spolupracovníků. Do dopravního průkumu jsou zařazeny všechny významné komunikace na hranici Hlavního města Prahy.

Dopravní průzkumy MHD ve městě Teplice

Ve dnech 16. a 17.9. jsme zajišťovali na síti MHD v Teplicích kompletní dopravní průzkumy. Předmětem dopravních průzkumů bylo stanovení počtu přepravených osob pro přípravu následné optimalizace provozu. Ve všech vypravených vozidlech jezdili pracovníci a zaznamenávali počty přepravených osob. Velké poděkování patří Střední průmyslové škole Teplice za spolupráci při personálním obsazení dopravních průzkumů. Nyní probíhá digitalizace a vyhodnocení dat, která budou následně prezentována zadavateli.

Podzimní nabídka práce formou brigády

Od začátku září začíná období, kdy nabízíme velké množství práce formou brigády. Připravujeme hned několik průzkumů a rádi uvítáme v našich řadách nové spolehlivé spolupracovníky. Pokud hledáte zajímavou brigádu nebo někdo z Vašich známých, přátel, kamarádů, tak neváhejte a registrujte se na internetových stránákách: http://dopravnipruzkum.czechconsult.cz/

Na co se můžete těšit?

 • připravujeme rozsáhlý průzkum automobilové dopravy na hranicích Prahy (profilové i anketní průzkumy)
 • připravujeme dopravní průzkumy ve městě Teplice (září)
 • připravujeme další kolo průzkumů ve městě Pardubice (listopad)

 • V průběhu času se objeví mnoho dalších příležitostí a jak je vidět na své si přijdou i mimopražští.

  Po registraci a zápisu na směnu se dozvíte další podrobnosti. Díky registraci budete přednostně informováni o vypsání konkrétních směn.
  Těšíme se na spolupráci!

  Prázdninové průzkumy na linkách MHD Pardubice

  Na konci července jsme organizačně zajišťovali dopravní průzkumy na linkách MHD Pardubice. Průzkumy se týkaly všech vypravených vozidel, kde byly zjišťovány přepravní objemy cestujících. Nyní probíhá zpracování výsledků a příprava nadcházející podzimní části sběru dat. Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na provádění dopravních průzkumů, odvedli velmi dobrou práci!

  Mezinárodní konference "CHYTRÁ A ZDRAVÁ MĚSTSKÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA"

  V termínu 21. - 22.4.2015 jsme se aktivně zúčastnili 3. ročníku mezinárodní konference "CHYTRÁ A ZDRAVÁ městská veřejná doprava" v Plzni. Náš příspěvek do sborníku, který nesl téma"Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému" je k nahlédnutí formou prezentace a v textové podobě zvěřejnéné ve sborníku.

  Průzkumy počtu přepravených cestujících na linkách PID jižně od Prahy

  Ve středu 22.4.2015 jsme pro společnost ROPID organizačně zajišťovali rozsáhlé dopravní průzkumy příměstské dopravy na linkách PID obsluhující jižní sektor od hl.m. Prahy.

  Dopravní řešení terminálu hromadné dopravy v Třebíči

  Na základě dat z dopravních průzkumů, které byly prováděny naší společností v roce 2014 byla zpracována aktualizace STUDIE ZAPOJENÍ AUTOBUSŮ DÁLKOVÉ A REGIONÁLNÍ DOPRAVY DO TERMINÁLU HROMADNÉ DOPRAVY TŘEBÍČ, kde bylo hlavním předmětem řešení úprava časových poloh a návazností spojů. Dopravní terminál je ve fázi dokončení a bude se slavnostně otevírat na konci května 2015.

  Společnost CZECH Consult prezentovala výsledky dopravních průzkumů v Olomouci

  Na půdě magistrátu města Olomouc proběhla za přítomnosti pana náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., vedoucích a pracovníků odborů dopravy, koncepce a rozvoje, dopravního náměstka Dopravního podniku města Olomouce a.s. Ing. Pavla Zatloukala prezentace výsledků dopravních průzkumů včetně provozní analýzy. Tyto průzkumy realizovala a jejich výsledky zpracovala společnost CZECH Consult, s.r.o. v rámci projektu „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“. V současnoti jsou zpracovány všechny výstupy týkající se optimalizace a připravuje se model dopravy města Olomouce.

  Dopravní průzkumy na linkách MHD v Olomouci

  V období první poloviny listopadu jsme organizačně zajišťovali dopravní průzkumy na linkách městské a příměstské dopravy ve městě Olomouc. Při těchto rozsáhlých průzkumech byly zjišťovány přepravní objemy cestujících a jejich směrové vztahy.

  Průzkumy počtu přepravených cestujících na linkách PID

  Ve středu 15.10.2014 jsme zajišťovali rozsáhý dopravní průzkum na linkách PID JZ od Prahy na Berounsku, Kladnesku, okolí Mníšku pod Brdy, okolí Jílového u Prahy. V terénu bylo nasazeno více než 100 pracovníků, kteří prováděli dopravní průzkum sčítáním ve vozidlech.

  Průzkumy relací a skladby jízdních dokladů

  V období od 8.10. do 22.10 jsme zajišťovali dopravní průzkumy ve vlacích ČD. Pracvníci jezdili ve vlacích dálkové dopravy, kde zjišťovali potřebné údaje související s relací a skladbou jízdních dokladů.

  Dopravní průzkumy vnější hromadné dopravy na území hl.m.Prahy a okolí

  Během měsíce května, června, září proběhly rozsáhlé dopravní průzkumy vnější hromadné dopravy na území hl.m.Prahy a okolí, které organizačně zajišťuje naše společnost CZECH Consult. Dopravní průzkumy probíhají na nádražích, zastávkách a stanicích autobusové a železniční dopravy.

  Průzkumy přestupních vazeb příměstské a železniční dopravy v ústeckém kraji

  Během měsíce května probíhají dopravní průzkumy v Ústeckém kraji na příměstských autobusových linkách, průzkumy přestupních vazeb na vybraných železničních stanicích, které organizačně zajišťuje naše společnost CZECH Consult. Výsledky těchto průzkumů budou doplňovat datovou základnu o přestupních vazbách mezi městskou hromadnou dopravou a ostatní veřejnou hromadnou dopravou.


  Czechconsult 2010