Publikace

05.12.2016

Metodika zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob, podporující nadregionální integraci

"Metodika zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy
osob,podporující nadregionální integraci" byla zpracována v rámci Národního
programu výzkumu a jeho dílčího programu "Bezpečná a ekonomická doprava".
Byla vytvořena jako jeden z výstupů v rámci projektu číslo 1F84C/018/190
"Ekonomika provozu integrovaných dopravních systémů jako základní nástroj pro
sjednocení podmínek ve veřejné hromadné dopravě osob a pro realizaci
nadregionální integrace". Projekt byl řešen v období od 1.2.2008 do 31.12.2009
společností CZECH Consult, spol. s r.o.
Metodika uvádí zásady a pravidla pro provoz a plánování rozvoje systémů veřejné
hromadné dopravy osob, jejichž aplikace umožní pokud možno bezkonfliktní
prolínání existujících regionálních systémů obsluhy území, které v současné době
již na mnoha místech probíhá. Jinými slovy - umožní realizovat nadregionální
integraci stávajících systémů. Při aplikaci metodiky je nutné vždy přihlédnout k
místním podmínkám, jejichž rozmanitost a šíři nemohla tato metodika postihnout.

Základní charakteristika:

formát: 185x235mm
počet stran: 36
vazba: V1
papír: křídový papír
CENA: 149,-Kč
cena je uvedena včetně 15% DPH
Objednávky na adrese: info(zavináč)czechconsult.cz
CZECH Consult, spol. s r.o.
Zderazská 1625/65
153 00 PRAHA 16 - Radotín
Tel./fax: 257 310 101
Způsob doručení: - osobní odběr v kanceláři společnosti (+ 0,-Kč)
- poštou na dobírku (+ poštovné a balné)
 

01.06.2011

Metodika zpracování plánů dopravní obslužnosti území

"Jednotná metodika zpracování plánů dopravní obslužnosti území" byla zpracována v rámci
Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu "Podpora realizace udržitelného rozvoje
dopravy". Byla vytvořena jako finální výstup projektu číslo CG921-059-190 "Metodická a legislativní
harmonizace tvorby střednědobých plánů dopravní obsluhy území". Projekt byl řešen v období od
1.ledna 2009 do 15. prosince 2010 společnostíCZECH Consult, spol. s r.o..Metodika byla
certifikována Ministerstvem dopravy v červnu 2011.
Cílem Metodiky je sjednocení obsahu a rozsahu zpracování plánů dopravní obslužnosti území tak,
jak jejich zpracování ukládá zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Jednotnost
zpracování umožní mj. i vzájemnou kompatibilitu jednotlivých plánůdopravní obslužnosti, což je
vysoce důležité zvláště při zajišťování dopravní obslužnosti území, přesahující hranice kraje.
První část knihy uvádí vlastní certifikovanou metodiku,druhá část pak obsahuje podrobný vzor
zpracování plánu, včetně vzorůmapových a tabelárních příloh.Ke knize je přiloženo CD se vzory
tabulek s komentářem. Tabulky je možno přímo použít při tvorbě plánu.

Základní charakteristika:

formát: 185x235mm
počet stran: 130
vazba: V2
papír: křídový papír
+ CD se vzory tabulek
CENA: 380,-Kč
cena je uvedena včetně 15% DPH
Objednávky na adrese: info(zavináč)czechconsult.cz
CZECH Consult, spol. s r.o.
Zderazská 1625/65
153 00 PRAHA 16 - Radotín
Tel./fax: 257 310 101
Způsob doručení: - osobní odběr v kanceláři společnosti (+ 0,-Kč)
- poštou na dobírku (+ poštovné a balné)