Blog

Metodika zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob, podporující nadregionální integraci

Publications

Aug. 8, 2017

Metodika uvádí zásady a pravidla pro provoz a plánování rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob, jejichž aplikace umožní pokud možno bezkonfliktní prolínání existujících regionálních systémů obsluhy území, které v současné době již na mnoha místech probíhá. Jinými slovy - umožní realizovat nadregionální integraci stávajících systémů.