Případová studie

Komplexní dopravní průzkum na Letišti Václava Havla v Praze


Na Letišti Václava Havla Praha bylo přepraveno v roce 2016 více než 13 mil. cestujících. V nejvytíženějších obdobích roku to bylo i přes 50 tis. cestujících za den. Oproti předchozímu roku je to nárůst téměř 9 %. Do budoucna je počítáno s kapacitou až 21 mil. cestujících za rok. Pro plánování dalšího rozvoje je nutné znát podrobně současný stav dopravy a zhodnocení vývoje posledních let. Společnost CZECH Consult provádí komplexní dopravní průzkumy dopravy na Letiště Václava Havla Praha od roku 2003, v roce 2016 byl zadavatelem průzkumu Český Aeroholding, a.s.

Výsledky dopravního průzkumu

Hranice areálu letiště překonalo za jeden den celkem 83 441 osob. Letečtí cestující tvoří méně než polovinu (45 %) celkového počtu osob překračujících hranice areálu. Další významné skupiny tvoří doprovod leteckých cestujících (20 %) a zaměstnanci pracující v areálu letiště (17 %). Podstatnou část tvoří také řidiči smluvní dopravy a taxi (12 %). V kategorii ostatní jsou zahrnuty cesty na pracovní jednání, zásobování, ale také osoby, které jedou do areálu letiště za zábavou (pozorování letadel, apod.).

Důležitým výsledkem je analýza vývoje základních dopravních ukazatelů. V grafu je porovnán vývoj celkového počtu leteckých cestujících za rok s počtem cestujících v den průzkumu a celkovým počtem osob, které v den průzkumu překročily hranice letiště. V roce 2016 byl nejvyšší počet leteckých cestujících za jeden rok v historii letiště. Počet cestujících v den průzkumu byl v roce 2007 a v roce 2016 prakticky stejný, přesto celkový počet osob překračujících hranice areálu mezi těmito roky poklesl. Tento pokles je způsoben hlavně snížením počtu zaměstnanců, kteří v areálu letiště pracují.

Mezi základní výstupy patří také rozdělení počtu osob podle dopravního prostředku použitého k cestě na letiště. Téměř polovina osob přijíždí na letiště automobilem (IAD). Necelá čtvrtina pak použila k cestě hromadnou dopravu (MHD+VLD). Pětina osob přijela taxi a smluvními autobusy. Podstatnou část tvoří řidiči taxi a smluvních autobusů.

Na základě anketních průzkumů leteckých cestujících byly zjištěny zdroje a cíle cest při příjezdu na letiště resp. při odjezdu z letiště. Dominantním zdrojem/cílem cest je hlavní město Praha. Při rozdělení území Prahy na 22 správních obvodů tvoří hlavní zdroj/cíl cest centrum – Praha 1.

Závěr

Letiště Praha si plně uvědomuje, že kvalitní data o současném stavu dopravy jsou nutným podkladem pro další rozvoj a plánování. Z tohoto důvodu jsou dlouhodobě prováděny komplexní dopravní průzkumy letiště, což umožňuje porovnání vývoje jednotlivých ukazatelů a podrobnou analýzou vývoje lze predikovat budoucnost návazné pozemní dopravy na/z letiště.

Rozdělení počtu osob na hranici areálu podle účelu cesty

Zdroje a cíle cest leteckých cestujících

Rozdělení počtu osob na hranici areálu podle použitého dopravního prostředku

Vývoj vybraných ukazatelů