Oblast vědy, výzkumu a vývoje

Oblast vědy, výzkumu a vývoje


Zabýváme se projekty výzkumu a vývoje, aktivně spolupracujeme s vědeckými pracovišti, zajišťujeme výuku odborných předmětů

  • Dopravního plánování
  • Integrovaných dopravních systémů
  • Nadregionální integrace dopravy
  • Modelování dopravy
  • Informačních systémů