Veřejná hromadná doprava osob

Veřejná hromadná doprava osob


Kompletně řešíme vše, co se týká provozu veřejné hromadné dopravy osob dle požadavků zadavatele…

Zpracování projektů optimalizace provozu veřejné hromadné dopravy Zpracování projektu optimalizace naplňují jednotlivé níže uvedené oblasti (modifikace dle přání zákazníka)

 • Dopravní průzkumy jsou prováděny jednotným způsobem dle certifikované metodiky
 • Průzkumy přepravních objemů cestujících (podrobnost obratu cestujících v každého spoje v každé zastávce)
 • Průzkumy směrových přepravních vztahů cestujících (ODKUD - KAM cestují, účel, pravidelnost, jízdní doklad, demografie)
 • Průzkumy přestupních vazeb cestujících
 • Ostatní průzkumy zahrnující odchylky od jízdního řádu, dobu pobytu vozidla v zastávce, skladbu jízdních dokladů aj.
 • Podrobné zhodnocení systému dopravní obsluhy
 • Zpracování analýzy a podrobné zhodnocení systému obsluhy do podrobnosti jednotlivých linek a spojů
 • Přehledné výstupy dle standardů kvality a vydané certifikované metodiky

Nastavení provozu veřejné hromadné dopravy dle požadovaných standardů kvality vycházející z normy

 • Standard dostupnosti
 • Standard kapacity
 • Standard pravidelnosti provozu
 • Standard přestupních vazeb
 • Zhodnocení a kvantifikace přestupních vazeb
 • Zhodnocení směrových přestupních vazeb
 • Nastavení systému pro zajištění návazností mezi jednotlivými dopravními módy
 • Zpracování optimalizačních provozních závěrů
 • Návrhy změn linkového vedení
 • Úpravy intervalu provozu
 • Zpracování změn do podrobnosti návrhu časových poloh a oběhů vozidel, finalizace výsledného návrhu se zpracováním do podrobnosti jízdních řádů
 • Přehledné zpracování zatížení jednotlivých spojů
 • Zhodnocení zpoždění vozidel
 • Zpracování provozních vizualizací
 • Zpracování jízdních řádů do podrobnosti oběhů vozidel, turnusů
 • Posouzení provozních hledisek a zpracování přehledu nasazení optimální kapacity vozidel

Provozně-ekonomické zhodnocení systému

 • Současný stav
 • Stav po aplikaci navržených změn

Návrh optimálního uspořádání provozu z provozně-ekonomického hlediska

 • Zpracování georeferencovaných map se sítí MHD pro operativní potřeby, schémat sítě MHD (vektorové mapy, mapy pro GIS aplikace)
 • Grafikony směrových dopravních vztahů
 • Zátěžové digramy sítě linkového vedení
 • Vizualizace zátěží zastávkových obratů
 • Zapojení provozu do integrovaného dopravního systému (výpočet protarifovací ztráty, odborné konzultace)
 • Zhodnocení, návrh a nastavení tarifního uspořádání (na základě zjištěné struktury jízdních dokladů, pravidelnosti cest)
 • Zpracování kompletních vstupů pro model dopravy pro plány udržitelné mobility
 • Podklady pro žádosti o evropské dotace např. pro nákup nových vozidel
 • Zpracování provozních a provozně-ekonomických podkladů pro zavádění nových technologií (např. elektromobility v dopravě)
 • Zajištění podkladů pro udržitelnost projektů (monitorovací ukazatele)
 • Příprava podkladů pro výběrové řízení na dopravce