Komplexní dopravně-sociologické a anketní průzkumy

Komplexní dopravně-sociologické a anketní průzkumy


Řešíme standardní i speciální dopravní průzkumy a studie podle požadavků zadavatele. Od návrhu metodiky, přes sběr dat až po komplexní vyhodnocení a analýzu výsledků.

 • Komplexní zajištění průzkumů
 • Tvorba podkladů pro model dopravy
 • Podle konkrétních požadavků zadavatele volba optimální metodiky (způsobu sběru dat)
 • Využívání klasických anketních metod osobního rozhovoru (face to face)
 • Využívání moderních metod online dotazování (CAWI) a telefonického dotazování (CATI)
 • Anketní průzkumy zjišťující směrové vztahy (zdroj a cíl cesty, účel, pravidelnost apod.)
 • Anketní průzkumy řidičů, pěších, cyklistů, cestujících v hromadné dopravě
 • Průzkumy jsou prováděné na křižovatkách SSZ, na parkovištích, v nákupních centrech, nebo na jiných vhodných místech vždy podle konkrétních požadavků zadavatele
 • Zvláštní anketní průzkumy prováděné dle požadavků zadavatele
 • Obsahem anketních průzkumů jsou otázky týkající se spokojenosti, nebo požadavků a preferencí respondentů
 • Anketní průzkumy uživatelů parkovišť P+R, uživatelů MHD, leteckých cestujících, cyklistů, zaměstnanců apod.