Individuální doprava

Automobilová, pěší a cyklistická doprava


Řešíme standardní i speciální dopravní průzkumy a studie podle požadavků zadavatele. Od návrhu metodiky, přes sběr dat až po komplexní vyhodnocení a analýzu výsledků.

 • Podle konkrétní situace využijeme Standardní manuální sčítání nebo Automatickou detektci pro počtu vozidel včetně zjištění rychlosti
 • Rozlišování kategorií vozidel dle TP 189, případně rozšířené o speciální kategorie dle požadavků zákazníka
 • Rozlišení jednotlivých křižovatkových pohybů (směrů jízdy)
 • Tvorba výstupů v souladu s TP 189, výpočet RPDI, špičkové hodiny apod.
 • Rozlišení směru pohybu
 • Rozlišení pěších, cyklistů ale i inline, kočárky, invalidní vozíky apod
 • Průzkumy celých měst a obcí (hranice města, případně vybrané profily uvnitř území)
 • Průzkumy specifických oblastí (nemocnice, letiště, sídliště)
 • Volba metodiky (způsobu sběru dat) podle konkrétních požadavků
 • Záznam RZ a jejich párování
 • Anketní průzkumy řidičů (na křižovatkách, při parkování, s asistencí Policie)
 • Anketní průzkumy pěších, cyklistů
 • Pasportizace parkovacích míst, zjištění kapacity
 • Průzkumy počtu vozidel - vyhodnocení obsazenosti v průběhu dne
 • Průzkumy doby stání, rozlišení rezidentů, obrátkovosti
 • Návrh organizace dopravy v řešeném území, projekt, rozpočet na realizaci
 • Řešení dopravy v klidu
 • Zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy
 • Zajistíme měření hluku a vibrací z dopravy
 • Měření spotřeby paliva a emisní zátěže plovoucím vozidlem v dopravním proudu
 • Měření rychlosti vozidel s rozlišením skladby dopravního proudu