Reference

2016 - České dráhy, a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů

Průzkum skladby jízdních dokladů
2016 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel Středočeského kraje

Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel zájmové oblasti hl. m. Prahy (Středočeský kraj)
2016 - GET s.r.o., Praha

Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať - Dopravní studie

Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať - Dopravní studie
2016 - M.O.Z. Consult s.r.o.

Směrový dopravní průzkum - IAD v ulici Trojská - Praha 8

Směrový dopravní průzkum - IAD v ulici Trojská - Praha 8
2016 - M.O.Z. Consult s.r.o.

Kombinovaný dopravní průzkum dopravy v klidu na území MČ Praha 11

Kombinovaný dopravní průzkum dopravy v klidu na území MČ Praha 11
2016 - M.O.Z. Consult s.r.o.

Kombinovaný dopravní průzkum dopravy v klidu na území MČ Praha 8 - severní oblast

Kombinovaný dopravní průzkum dopravy v klidu na území MČ Praha 8 - severní oblast
2016 - Město Janské Lázně

Chodníky v Janských Lázních podél komunikace III/2961 – etapa I. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Chodníky v Janských Lázních podél komunikace III/2961 – etapa I. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací
2016 - Město Liběchov

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce I/9 a II/261 ve městě Liběchov

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce I/9 a II/261 ve městě Liběchov
2016 - Město Olomouc

Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce - investiční záměr

Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce - investiční záměr
2016 - Město Přerov

Návrh parkovací politiky v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, Dvořákova a Kabelíkova

Návrh parkovací politiky v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, Dvořákova a Kabelíkova
2016 - Město Přerov

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerov (studie a investiční záměr)

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerov (studie a investiční záměr)
2016 - Město Přerov

Zajištění sběru dat na síti místních komunikací pro CSD 2015 v souladu s metodikou ŘSD

Zajištění sběru dat na síti místních komunikací pro CSD 2015 v souladu s metodikou ŘSD
2016 - Město Svoboda nad Úpou

Oprava chodníků podél II/296 v k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I, Maršov II. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Oprava chodníků podél II/296 v k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I, Maršov II. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací
2016 - Městská část Praha 6

Průzkum intenzit automobilové dopravy v ulici Vokovická v Praze 6

Průzkum intenzit automobilové dopravy v ulici Vokovická v Praze 6
2016 - Obec Horní Maršov

Pěší trasa kolem řeky Úpy v Horním Maršově - Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Pěší trasa kolem řeky Úpy v Horním Maršově - Audit bezpečnosti pozemních komunikací
2016 - Obec Choustníkovo Hradiště

Chodník ve středu obce Choustníkovo Hradiště - Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Chodník ve středu obce Choustníkovo Hradiště - Audit bezpečnosti pozemních komunikací
2016 - SATRA, spol. s r. o.

Průzkum intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v Praze

Průzkum intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v Praze
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Kontrolní průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť systému P+R

Kontrolní průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť systému P+R
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum aktuální respektovanosti vyhrazených pruhů pro autobusy

Průzkum aktuální respektovanosti vyhrazených pruhů pro autobusy
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum automobilové dopravy na vybraných profilech – intenzity a vybavenost OA a DA dálničními kupóny

Průzkum automobilové dopravy na vybraných profilech – intenzity a vybavenost OA a DA dálničními kupóny
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum dopravy na vybraných profilech v rozsahu 0-24h pro aktualizaci datové základny

Průzkum dopravy na vybraných profilech v rozsahu 0-24h pro aktualizaci datové základny
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum intenzit automobilové dopravy na 15 křižovatkách a 4 profilech

Průzkum intenzit automobilové dopravy na 15 křižovatkách a 4 profilech
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu - stav po zprovoznění severozápadní části MO

Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu - stav po zprovoznění severozápadní části MO
2016 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Průzkum kapacity ZIP

Průzkum kapacity ZIP
2016 - Český Aeroholding, a.s.

Komplexní dopravní průzkum ve veřejné části Letiště Praha/Ruzyně 2016

Komplexní dopravní průzkum ve veřejné části Letiště Praha/Ruzyně 2016
2016 - Město Olomouc

Aktualizace modelu dopravy

Aktualizace modelu dopravy
2016 - Dopravní podnik města Pardubice, a.s.

Příprava provozních podkladů na základě optimalizace MHD - oběhy vozidel, provoz parciálních vozidel

Příprava provozních podkladů na základě optimalizace MHD - oběhy vozidel, provoz parciálních vozidel
2016 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r.o.

Provedení dopravního průzkumu na linkách MHD DSZO s.r.o.

Provedení dopravního průzkumu na linkách MHD DSZO s.r.o.
2016 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r.o.

Zpracování sady dat z dopravních průzkumů skladby jízdních dokladů pro monitorovací ukazatele ROP

Zpracování sady dat z dopravních průzkumů skladby jízdních dokladů pro monitorovací ukazatele ROP
2016 - Město Třebíč

Optimalizace MAD v Třebíči

Optimalizace MAD v Třebíči
2016 - Technické služby Havlíčkův Brod

Zpracování optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě

Zpracování optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě