Reference

2018 - Letiště Praha, a. s.

Kapacitní posouzení křižovatek v areálu Letiště Praha

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu leteckých cestujících v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu a neexistenci napojení letiště kapacitní kolejovou dopravou, budou na vjezdových profilech areálu letiště (ulice Aviatická a K Letišti) intenzity automobilové dopravy narůstat. Nárůst dopravy se samozřejmě promítne na celou komunikační síť uvnitř areálu letiště. Kritickými místy komunikační sítě z pohledu kapacity jsou křižovatky. Výsledky této studie ukazují, které křižovatky mají nejmenší kapacitní rezervy a kde je nutné neprodleně hledat řešení, aby byla zajištěna kvalitní dopravní obsluha letiště.
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Směrový průzkum automobilové dopravy na severojižní magistrále v Praze

Náplň zakázky je směrový průzkum, jehož hlavním cílem je zjistit údaje o jízdách vozidel automobilové dopravy používajících tzv. severojižní magistrálu v úseku Národní muzeum – Nuselský most.
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Komplexní dopravní průzkum Nemocnice Motol

Komplexní dopravní průzkum celého areálu Nemocnice. Předmětem průzkumů je zjištění objemu přepravních nároků, dělby přepravní práce a zdrojů a cílů cest v osobní dopravě při dopravní obsluze nemocnice.
2017 - ROPID

Anketní dopravní průzkum kvality a využití Pražské integrované dopravy

Anketní dopravní průzkum kvality a využití Pražské integrované dopravy
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Směrové průzkumy v Praze na Malé Straně

Cílem realizace díla je provedení průzkumů za účelem identifikace zdrojů a cílů cest jízd automobilů přes oblast Malé Strany, stanovením objemů zdrojové, cílové a tranzitní dopravy v této oblasti a provedení obdobného průzkumu na pravobřežní komunikaci v oblasti Křižovnického náměstí. Součástí prací jsou i průzkumy pěší dopravy.
2017 - SATRA, spol. s r.o.

Průzkum automobilové dopravy, Praha, Pelc - Tyrolka

Průzkum intenzit automobilové dopravy na výjezdu z tunelu Blanka a na přilehlých komunikacích. Záznam plynulosti provozu a tvorby kongescí v průběhu dne.
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Směrové průzkumy nákladní automobilové dopravy v Praze a okolí

V rámci zakázky byla provedena syntéza výsledků Směrového průzkumu NAD realizovaného v roce 2017 a výsledků získaných z databáze údajů mýtného systému. Celkové výsledky ukazují nejen intenzity dopravy ale zejména podíl jednotlivých kategorií nákladních automobilů a rozdělení na tranzitní a zdrojovou dopravu.
2017 - Město Třeboň

Komplexní dopravní průzkum města Třeboň

Komplexní dopravní průzkum na celém území města Třeboň zahrnující automobilovou, pěší a cyklistickou dopravu. Výsledkem je podrobné vyhodnocení zjištěných intenzit automobilové pěší i cyklistické dopravy analýza parkování a porovnání s výsledky předchozích průzkumů.
2017 - VERANO REAL k.s.

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce ulic V Mokřinách × Na Lysinách v Praze 4

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce ulic V Mokřinách × Na Lysinách v Praze 4
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Průzkumy automobilové dopravy na různých místech v Praze

Průzkumy automobilové dopravy na různých místech v Praze
2017 - MČ Praha 6

Dopravně inženýrské podklady pro Akustické posouzení stavby – propojení ul. Mládeže

Dopravně inženýrské podklady pro Akustické posouzení stavby – propojení ul. Mládeže
2016 - České dráhy, a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů

Průzkum skladby jízdních dokladů
2016 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel Středočeského kraje

Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel zájmové oblasti hl. m. Prahy (Středočeský kraj)
2016 - České dráhy, a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů

Průzkum skladby jízdních dokladů
2016 - GET s.r.o., Praha

Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať - Dopravní studie

Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať - Dopravní studie
2016 - M.O.Z. Consult s.r.o.

Směrový dopravní průzkum - IAD v ulici Trojská - Praha 8

Směrový dopravní průzkum - IAD v ulici Trojská - Praha 8
2016 - M.O.Z. Consult s.r.o.

Kombinovaný dopravní průzkum dopravy v klidu na území MČ Praha 11

Kombinovaný dopravní průzkum dopravy v klidu na území MČ Praha 11
2016 - Ústecký kraj

Přepravní průzkum frekvence cestujících na vybraných autobusových linkách MHD Most a Livínov

Přepravní průzkum frekvence cestujících na vybraných autobusových linkách MHD Most a Livínov
2016 - Město Janské Lázně

Chodníky v Janských Lázních podél komunikace III/2961 – etapa I. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Chodníky v Janských Lázních podél komunikace III/2961 – etapa I. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací
2016 - Město Liběchov

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce I/9 a II/261 ve městě Liběchov

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce I/9 a II/261 ve městě Liběchov
2016 - Město Olomouc

Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce - investiční záměr

Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce - investiční záměr
2016 - Město Přerov

Návrh parkovací politiky v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, Dvořákova a Kabelíkova

Návrh parkovací politiky v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, Dvořákova a Kabelíkova
2016 - Město Přerov

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerov (studie a investiční záměr)

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerov (studie a investiční záměr)
2016 - Město Přerov

Zajištění sběru dat na síti místních komunikací pro CSD 2015 v souladu s metodikou ŘSD

Zajištění sběru dat na síti místních komunikací pro CSD 2015 v souladu s metodikou ŘSD
2016 - Městská část Praha 6

Průzkum intenzit automobilové dopravy v ulici Vokovická v Praze 6

Průzkum intenzit automobilové dopravy v ulici Vokovická v Praze 6
2016 - SATRA, spol. s r. o.

Průzkum intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v Praze

Průzkum intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v Praze
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Kontrolní průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť systému P+R

Kontrolní průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť systému P+R
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum aktuální respektovanosti vyhrazených pruhů pro autobusy

Průzkum aktuální respektovanosti vyhrazených pruhů pro autobusy
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum automobilové dopravy na vybraných profilech – intenzity a vybavenost OA a DA dálničními kupóny

Průzkum automobilové dopravy na vybraných profilech – intenzity a vybavenost OA a DA dálničními kupóny
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu - stav po zprovoznění severozápadní části MO

Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu - stav po zprovoznění severozápadní části MO
2016 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Průzkum kapacity ZIP

Průzkum kapacity ZIP
2016 - Český Aeroholding, a.s.

Komplexní dopravní průzkum ve veřejné části Letiště Praha/Ruzyně 2016

Komplexní dopravní průzkum ve veřejné části Letiště Praha/Ruzyně 2016
2016 - Město Olomouc

Aktualizace modelu dopravy

Aktualizace modelu dopravy
2016 - Dopravní podnik města Pardubice, a.s.

Příprava provozních podkladů na základě optimalizace MHD - oběhy vozidel, provoz parciálních vozidel

Příprava provozních podkladů na základě optimalizace MHD - oběhy vozidel, provoz parciálních vozidel
2016 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r.o.

Provedení dopravního průzkumu na linkách MHD DSZO s.r.o.

Provedení dopravního průzkumu na linkách MHD DSZO s.r.o.
2016 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r.o.

Zpracování sady dat z dopravních průzkumů skladby jízdních dokladů pro monitorovací ukazatele ROP

Zpracování sady dat z dopravních průzkumů skladby jízdních dokladů pro monitorovací ukazatele ROP
2016 - Město Třebíč

Optimalizace MAD v Třebíči

Optimalizace MAD v Třebíči
2016 - Technické služby Havlíčkův Brod

Zpracování optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě

Zpracování optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě
2015 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prieskum Mobility - Dodávka riešenia multimodálnych dopravných vzťahov v dopravných systémoch v podobe Dopravného modelu SR

Průzkum dopravního chování více než 15 000 obyvatel Slovenska. Vyhodnocení průzkumu pro účely kalibrace dopravního modelu Slovenské republiky.
2015 - Město Krnov

Optimalizace sítě MHD v Krnově

Optimalizace sítě MHD v Krnově
2015 - Město Teplice

Návrh optimalizace linkového vedení MHD Teplice

Návrh optimalizace linkového vedení MHD Teplice
2015 - SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Dopravní chování obyvatel Jihomoravského kraje

Průzkum dopravního chování 4 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje. Vyhodnocení průzkumu jako podklad pro kalibraci dopravního modelu.
2014 - Město Poděbrady

Průzkum intenzit pěších a cyklistů

Průzkum frekvence pohybu vybraných skupin (chodci, cyklisti, chodci-invalidi, chodci s kočárky, in-line bruslaři) na železničním přejezdu Koutecká v Poděbradech
2013 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sčítání dopravy na vybraných silničních hraničních přechodech ČR

Sčítání dopravy na vybraných silničních hraničních přechodech ČR
2012 - Grant Thornton Advisory s.r.o.

Zpracování přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek

Zpracování přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek
2011 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Studie intenzit dopravy po otevření nového silničního přeshraničního spojení Plesná – Bad Brambach – (Aš)

Studie intenzit dopravy po otevření nového silničního přeshraničního spojení Plesná – Bad Brambach – (Aš)
2010 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Analýza vývoje a charakteru mezinárodní silniční dopravy České republiky

Analýza vývoje a charakteru mezinárodní silniční dopravy České republiky
2009 - Sdružení měst a obcí okresu Tábor

Zpracování projektu optimalizace městské hromadné dopravy Táborské aglomerace (2009) vč. vyhotovení jízdních řádů (2010)

Zpracování projektu optimalizace městské hromadné dopravy Táborské aglomerace (2009) vč. vyhotovení jízdních řádů (2010)
2008 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Průzkumy a analýza dopravy na silničních a dálničních přechodech ČR po vstupu České republiky do Schengenského prostoru

Průzkumy a analýza dopravy na silničních a dálničních přechodech ČR po vstupu České republiky do Schengenského prostoru
2007 - Letiště Praha, a. s.

Doprava v neveřejné části letiště Praha -Ruzyně. Průzkum a vývoj 2005 až 2007

Doprava v neveřejné části letiště Praha -Ruzyně. Průzkum a vývoj 2005 až 2007
2006 - Centrum Černý Most

Relevantní průzkumy a analýza návštěvnosti areálu Centrum Černý Most

Relevantní průzkumy a analýza návštěvnosti areálu Centrum Černý Most